НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
  • Українська
  • Русский
  • English

Правила прийому до НУФВСУ на 2016 рік

Правила прийому до НУФВСУ на 2016 рік. 

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі.

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей бакалавра, магістра.
Таблиця 3. Перелік спеціальностей за ступенем бакалавра з нормативним терміном навчання на 2-3 курс.
Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань за ступенем магістра.
Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних іспитів, творчих конкурсів).
Додаток 1. Правила прийому до відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ.
Додаток 2. Правила прийому до аспірантури та докторантури.
Додаток 3. Порядок прийому студентів для перепідготовки.
Додаток 4. Таблиця відповідності середнього бала атестату за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальноої шкали.
Додаток 5. Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста за 5-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали.
Додаток 6. Таблиця відповідності результатів додаткових показників для вступників за ступенем магістра.
Додаток 7. Умови проведення конкурсу фізичних здібностей.
Додаток 8. Порядок організації набору та навчання іноземців та осіб без громадянства.