НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ
  • Українська
  • Русский
  • English

Правила прийому до НУФВСУ на 2016 рік

Правила прийому до НУФВСУ на 2016 рік. 

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі.

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей бакалавра, магістра.
Таблиця 3. Перелік спеціальностей за ступенем бакалавра з нормативним терміном навчання на 2-3 курс.
Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань за ступенем магістра.
Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних іспитів, творчих конкурсів).
Додаток 1. Правила прийому до відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського коледжу фізичного виховання НУФВСУ.
Додаток 2. Правила прийому до аспірантури.
Додаток 3. Порядок прийому студентів для перепідготовки.
Додаток 4. Таблиця відповідності середнього бала атестату за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальноої шкали.
Додаток 5. Таблиця відповідності результатів додаткових показників для вступників за ступенем магістра.
Додаток 6. Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста за 5-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали.
Додаток 7. Умови проведення конкурсу фізичних здібностей.
Додаток 8. Порядок організації набору та навчання іноземців та осіб без громадянства.